Konkurs na Prezesa Zarz?du PM SYNERGIA Sp. z o.o.

czwartek, 20 listopada 2014

Rada Nadzorcza PM SYNERGIA Sp. z o.o. z/s w Le?nej og?asza konkurs na stanowisko Prezesa Zarz?du PM SYNERGIA Sp. z o.o.. Zg?oszenia nale?y sk?ada? w terminie do dnia 15.12.2014 r. Rozmowy kwalifikacyjne odb?d? si? w dniu 17.12.2014 r. Wi?cej szczeg?w nt. konkursu znale?? mo?na klikaj?c tutaj.