Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

Certyfikat Wiarygodno?ci Biznesowej 2013 dla PM SYNERGIA Sp. z o.o.

  • PDF

Mamy zaszczyt poinformowa? poinformowa? Pa?stwa, i? PM SYNERGIA Sp. z o.o. ju? po raz drugi otrzyma?o Certyfikat Wiarygodno?ci Biznesowej za rok 2013. Niniejszy certyfikat uzyskali?my jako dowd sprawnego zarz?dzania Sp?k?, ?wiadcz?cy o bardzo dobrej kondycji i p?ynno?ci finansowej przedsi?biorstwa, wywi?zywaniu si? ze zobowi?za? w transakcjach biznesowych oraz minimalnym ryzyku zawieranych kontraktw z PM SYNERGIA Sp. z o.o..