Reklama
Reklama
Reklama

WYRÓŻNIENIA

USŁUGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uważam, że utworzenie Spółki zamiast ABK i ZUK to dobry pomysł

Zgadzam się - 86.2%
Nie zgadzam się - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAKŻE

ZAREJESTRUJ SIĘ

NIELEGALNY POBÓR WODY=15.000 ZŁ GRZYWNY

  • PDF

W związku z przejęciem od 1 października 2011 roku zadań ZUK przez PM SYNERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Leśnej, uprzejmie informujemy, iż czynimy przygotowania do realizacji działań związanych z wykrywaniem nielegalnego poboru wody. Poczynając od października bieżącego roku planujemy przeprowadzić w najbliższych miesiącach szereg działań bezpośrednio na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, łącznie z działaniami o charakterze prawnym, które pozwolą na wykrycie miejsc, w których woda pobierana jest nielegalnie.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z prawem (Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858, z  p.  zm.) grzywna przewidziana za nielegalny pobór wody wynosi 5.000 zł:

„Art. 28. 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł.”

Należy mieć również na uwadze, że nielegalny pobór wody oznacza również nielegalne wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, za co w w/w ustawie przewidziano grzywnę w kwocie 10.000 zł lub karę pozbawienia wolności.

„4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.
4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.”


Osoby pobierające wodę w sposób nielegalny mogą uniknąć konsekwencji prawnych tylko w sytuacji wcześniejszego od kontroli zawarcia umowy z ZUK w Leśnej (do 30.09.2011) lub po 30 września z PM SYNERGIA SP. z o.o.. Nadmieniamy, iż do zawarcia umowy bezwzględnie konieczne jest  uregulowanie należności z tytułu pobierania wody.