Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

Przetarg- lokal u?ytkowy w Le?nej, ul. ?wierczewskiego 7

  • PDF

Przedsi?biorstwo Miejskie SYNERGIA Sp. z o. o. z/s w Le?nej og?asza przetarg nieograniczony ustny na dzier?aw? lokalu u?ytkowego zlokalizowanego w Le?nej przy ul. ?wierczewskiego 7.

Więcej…

  • PDF

Uprzejmie informujemy, i? w zwi?zku z now? umow? na odbir odpadw z terenu Gminy Le?na, konsorcjum przygotowa?o i niniejszym publikuje nowy harmonogram odpadw, ktry obowi?zywa? b?dzie w 2014 roku. Zmiany dotycz? g?wnie cz?stotliwo?ci odbioru odpadw z terenw wsi. Do?o?yli?my wszelkich stara?, aby wprowadzone zmiany nie wp?yn??y na obowi?zuj?cy do dzisiaj harmonogram, tzn. aby nie uleg?y zmianie dni odbioru odpadw z Pa?stwa posesji.

Nowy harmonogram mo?na pobra? klikaj?c tutaj lub w baner po prawej stronie.

  • PDF

Uprzejmie informujemy, i? kasa w siedzibie Sp?ki w dniu 31/12/2013 roku b?dzie nieczynna. W zwi?zku z tym prosimy o uregulowanie swoich zobowi?za? wobec PM SYNERGIA Sp. z o.o. przed tym terminem. Ewentualnie prosimy o regulowanie nale?no?ci na rachunek bankowy Sp?ki: 43 8392 0004 4203 8582 2000 0010.

Szczeglnie pro?b? o uregulowanie nale?no?ci kierujemy do osb posiadaj?cych zad?u?enie, aby unikn?li Pa?stwo dodatkowych kosztw z tytu?u odsetek i innych kosztw dochodzenia nale?no?ci.

24/12/2013 PM SYNERGIA Sp. z o.o. nieczynna

  • PDF

Uprzejmie informujemy, i? w dniu 24/12/2013 roku biura PM SYNERGIA Sp. z o.o. nie b?d? czynne.

Jednocze?nie w imieniu Zarz?du i Pracownikw Sp?ki sk?adamy Pa?stwu najserdeczniejsze ?yczenia zdrowych i spokojnych ?wi?t Bo?ego Narodzenia.

Przetarg- lokal u?ytkowy w Podiednej, 116,63 m

  • PDF

Przedsi?biorstwo Miejskie SYNERGIA Sp. z o. o. z/s w Le?nej og?asza przetarg nieograniczony ustny na dzier?aw? lokalu u?ytkowego w Pobiednej przy ul. Dworcowej 23.

Więcej…

Przetarg nieograniczony ustny na dzier?aw? pomieszczenia gara?owego w Smolniku 52.

  • PDF

Przedsi?biorstwo Miejskie SYNERGIA Sp. z o. o. z/s w Le?nej og?asza przetarg nieograniczony ustny na dzier?aw? pomieszczenia gara?owego w Smolniku 52.

Więcej…

Przerwa w dostawie wody w Le?nej dn. 7/11/2013

  • PDF

Przedsi?biorstwo Miejskie SYNERGIA informuje, i? w dniu 07.11.2013r. od godziny 9?? nast?pi przerwa w dostawie wody, ktra b?dzie trwa?a do godziny 14?? w miejscowo?ci Le?na
Przerwa jest spowodowana wymian? uszkodzonego fragmentu sieci wodoci?gowej na ul. ?eromskiego/ul. Rynek
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy