Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

  • PDF

Uprzejmie informujemy, i? odpady zmieszane zamiast w czwartek, tj. 04/09/2014 r. zostan? odebrane w dniu jutrzejszym, tj. 03/09/2014 r.. Prosimy o wystawienie pojemnikw.

Awaria w Pobiednej - informacja nt. dostaw wody

  • PDF

Uprzejmie informujemy, i? utrudnienia w dostawie wody w miejscowo?ci Pobiedna wynikaj? z wyst?pienia rozleg?ej awarii sieci wodoci?gowej.

Więcej…

OFERTA PRACY

  • PDF

PM SYNERGIA Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko Kierownika Dzia?u Gospodarki Mieszkaniowej. Termin sk?adania aplikacji do 29/08/2014. Wi?cej informacji znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tutaj.

Certyfikat Wiarygodno?ci Biznesowej 2013 dla PM SYNERGIA Sp. z o.o.

  • PDF

Mamy zaszczyt poinformowa? poinformowa? Pa?stwa, i? PM SYNERGIA Sp. z o.o. ju? po raz drugi otrzyma?o Certyfikat Wiarygodno?ci Biznesowej za rok 2013. Niniejszy certyfikat uzyskali?my jako dowd sprawnego zarz?dzania Sp?k?, ?wiadcz?cy o bardzo dobrej kondycji i p?ynno?ci finansowej przedsi?biorstwa, wywi?zywaniu si? ze zobowi?za? w transakcjach biznesowych oraz minimalnym ryzyku zawieranych kontraktw z PM SYNERGIA Sp. z o.o..

  • PDF

Uprzejmie informujemy, ?e zu?yte ?wietlwki, ?arwki i baterie, zamiast na PSZOK, mo?na wrzuca? do pojemnikw zlokalizowanych przy siedzibie PM SYNERGIA Sp. z o.o.. w dni robocze w godzinach od 7-15. Pojemniki na zu?yte baterie znajduj? si? na korytarzach budynku, pojemnik na zu?yte ?wietlwki i ?arwki - obok parkingu dla rowerw, na placu przed siedzib? Sp?ki.

  • PDF

Wychodz?c na przeciw Pa?stwa oczekiwaniom, PM SYNERGIA Sp. z o.o. oferuje us?ug? usuni?cia piasku z workw przeciwpowodziowych. Cena opr?nienia i wywozu jednego worka piasku to 1,5 z? brutto/szt.. W celu zamwienia us?ugi prosimy o kontakt telefonicznyi. Telefon kontaktowy w godz. 7-15 w dni robocze:
502 330 820
. Zapraszamy do wsp?pracy.

20 maja 2014 - biura nieczynne

  • PDF

Uprzejmie informujemy, i? dnia 20.06.2014 r. biura PM SYNERGIA Sp. z o.o. b?d? nieczynne. W razie awarii siec wodoci?gowej lub kanalizacyjnej prosimy dzwoni? pod nr 75 72 11 180. W przypadku pogrzebu 502 399 632. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.